Browsing All Posts published on »نوامبر, 2008«

Greg Holden – The Art Of Falling

نوامبر 30, 2008

0

Advertisements

تولدم مبارک

نوامبر 30, 2008

3

برگ زیتونی در کار نبود

نوامبر 29, 2008

0

  تا مارسیا از راه برسد به آشپزخانه رفتم تا روی ظرف شویی گریه کنم .تا شروع کردم ظرف شویی  پر شد . تا مارسیا بجنبد . سر ریز شد و روی کف پارکت شده  ریخت .دستمال های بزرگ آبی رنگ را از روی رف برداشت و تند تند شروع به خشک کردن کرد ولی […]

شبنم ثریا نمیدانم

نوامبر 29, 2008

0

جعبه ی چوبی

نوامبر 29, 2008

0

  در هوای بغل کردن شانه های گرم و نرم تو روزها و شب های درازی را رانندگی می کنم تا به جایی برسم که ماهها قبل در آن بودم . برای اولین بار در خانه را با کلیدی که از تو داشتم باز کردم . در طبقه ی بالای آپارتمانت در حال دوش گرفتن […]

Nancy Sinatra , Bang Bang

نوامبر 26, 2008

0

25 نوامبر 2008

نوامبر 25, 2008

0

امروز سر کار نرفتم چون حال رفتن نبود .به کارولاین زنگ زدم و گفتم : رفیق میشه امروز قیافه ی منو نبینی ؟ گفت : چرا ؟ گفتم : امروز می خوام برای خودم باشم .گفت : باشه ولی برای نهار بیا _ های استریت  _با هم گپ بزنیم ببینم چه مرگت شده ؟ با […]