Browsing All Posts published on »مه, 2009«

هوس های سکسی مارسیا / فصلی از رمان

مه 24, 2009

4

مارسیا هر روز صبح که از خواب بیدار می شود پرده های کلفت اتاق را به کناری می زند تا آفتاب بی رمق جزیره تمام زورش را بزند تا کمی اتاق را گرم کند آنقدر که صورت در سایه مانده اش را روشن تر کند تا که چشم هایش رمق بگیرد .تصور کن نور درست […]

ته نشین شدن عشق من و تو

مه 24, 2009

1

حالا که به تو از بالا نگاه می کنم صندل قرمز به پا کرده ای و رقصان از پله ها به بالا می آیی . از کف پوش فرش شده به سمت تو حرکت می کنم تا فاصله مان کمتر شود . از پایین صدای مهمان ها می آید تالار رقص شلوغ شده است و […]

نه و نیم هفته

مه 18, 2009

0

از همان لحظه که از در بیرون رفتی حس کردم که این کنش و واکنش چند هفته ای عادت جدیدی را در من به وجود آورده و آن این بوده که حسی به اسم کینه و عداوت از درونم دارد بیرون می ریزد و به جایش زلالی و آرامش دارد جایگزینش می شود . وقتی […]