Browsing All Posts published on »ژوئیه, 2011«

هلنا جانم

ژوئیه 27, 2011

0

یکی از کولی های جزیره سرگردان در آسمان کوتاه جزیره به روی زمین بارانی نشست . هلنا در گوشه ی سمت باغچه به روی صندلی لهستانی نشسته بود.سرم را کمی بلند تر کردم . پرنده ای روی شانه آسمان نشسته بود . بی اختیار به یاد رویای تازه ای افتادم . فکر کردم حتمن آمدن […]

Shania Twain – When You Kiss Me

ژوئیه 24, 2011

0

Sugarland – Stay

ژوئیه 24, 2011

0

بی خوابی

ژوئیه 24, 2011

2

کافی بود یکی از لامپ ها را خاموش کنم تا خانه در تاریکی کامل فرو برود،  ولی نخواستم خودم را فریب بدهم . تا بیست دقیقه بعد خورشید طلوع می کرد . پرده های خانه را شسته بودم ، پس بهانه ای برای تاریکی مطلق نداشتم  ، مگر اینکه بخواهم خودم را به گمراهی بکشانم […]

ساعت به وقت جزیره

ژوئیه 23, 2011

0

منشور نوری که از پنجره ی اتاق مطالعه ام به داخل می پاشد را داخل قوری خوش رنگم می کنم تا برای چای عصرانه ام بو خوش زندگی آمیخته به آفتاب جزیره را داشته باشم . پس از سالها زندگی کردن نمی دانم این همه نور در کجای آسمان خودش را پنهان کرده بود که […]

SAY I AM YOU

ژوئیه 22, 2011

0

تکه ای از یک روز توام با خوش بختی

ژوئیه 22, 2011

0

رویای خانه ام را به میان بالش خوابم می برم تا از میان پر مرغابی تعبیر تازه ای از بوی خوش زندگی بیابم . هوای بالای سرم را نفس می کشم تا بدانم زندگی روی خوش خودش را در میان رگ های پر از خون تازه ام تزریق کرده ، و من می توانم هر […]